Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETA21

Functional programming I, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The use of interactive shell, Haskell function syntax, recursion, types and type classes, lazy vs eager evaluation, partial evaluation, input and output.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETA21

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Nummenmaa

Osaamistavoitteet

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Weekly exercises and an exam.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETA21

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Nummenmaa

Suoritustapa 1

Weekly exercises and an exam.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV