Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTP02

Näkökulmia yhteiskuntaan, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jakso syventää YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen -jakson sisältöä. Jakso koostuu ajankohtaisista yhteiskuntatutkimuksellisista kirjoista. Kirjat käsittelevät ilmiölähtöisesti yhteiskunnallisen ja sosiaalisen elämän eri alueita.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV