Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISA05

Globalisoitumisen historia, Vähintään 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojaksossa opiskelija tutustuu keskusteluun globaalin ja paikallisen vuorovaikutuksesta historiassa. Kurssien mahdollisia teemoja ovat: kansainväliset suhteet, taloushistoria, maailmanpolitiikka, kriisit, terveyden historia, uskonnot, kulttuurien kohtaaminen, kaupunkihistoria, paikallisyhteisöt ja ylirajaisuus.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISA05

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marjaana Niemi

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISA05

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marjaana Niemi

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV