Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLVOA34

Euroopan ja Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät; Euroopan poliittiset järjestelmät, Keski- ja Itä-Euroopan maiden erityispiirteet; vallan hajauttaminen ja keskittäminen; poliittinen kulttuuri.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOA34

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

11.09.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
13.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV
09.03.2020 11.03.2020
I
II
III
IV
10.03.2020 14.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOA34

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

11.09.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
13.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV
09.03.2020 11.03.2020
I
II
III
IV
10.03.2020 14.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV