Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FILA02

Filosofian historia: 1500-1800-lukujen filosofia, 4 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

B. 1500-1800-lukujen filosofia 4 op

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian tämän jakson aikakausista ja keskeisistä suuntauksista (uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, kantilaisuus, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan näiden aikakausien tärkeimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILA02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jani Hakkarainen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 26.05.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILA02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jani Hakkarainen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 26.05.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV