Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS08

Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu (Verkkokurssi)

Verkkokurssi, viikkotehtävät ja opintopäiväkirja.

Tyyppi

Osallistuminen opetukseen

Laajuus

5 op

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuorganisaatio

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Ohjelmassa oleva opetus

Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu, Verkko-opetus

Verkko-opetus (suomi)
I
II
III
IV
21.10.2019 – 22.12.2019

Verkkokurssi

Verkkokurssi

Opettajat

Pekka Henttonen