Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS08

Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Arvonmäärityksen perusteet, asiakirjatiedon organisointi, tehtäväluokitukset, asiakirjahallinnan suunnittelu, digitaalisen tiedon pitkäaikaissäilytys, keskeiset normit, standardit ja ammattietiikka.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS08

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Henttonen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 22.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS08

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Henttonen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 22.12.2019
I
II
III
IV