skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS08

Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Arvonmäärityksen perusteet, asiakirjatiedon organisointi, tehtäväluokitukset, asiakirjahallinnan suunnittelu, digitaalisen tiedon pitkäaikaissäilytys, keskeiset normit, standardit ja ammattietiikka.

Koodi

ITMS08

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Verkko-opetus (suomi)
21.10.2019 22.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

ITMS08

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Verkko-opetus (suomi)
21.10.2019 22.12.2019
I
II
III
IV