Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTA03B

Hyvinvointi ja hyvinvoinnin politiikat, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojakso sisältää luentoja sekä luento- ja kirjallisuustentin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTA03B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marita Husso

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kurssin yhteydessä suoritetaan opintojakson pakollinen kirjallisuus yhtenä luento- ja kirjallisuustenttinä.

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 13.11.2019
I
II
III
IV
05.03.2020 23.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTA03B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marita Husso

Suoritustapa 1

Kurssin yhteydessä suoritetaan opintojakson pakollinen kirjallisuus yhtenä luento- ja kirjallisuustenttinä.

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 13.11.2019
I
II
III
IV
05.03.2020 23.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV