Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTSER003

Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-saksa, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Erikoisalojen käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet, erikoiskielten erityispiirteet saksan kielen näkökulmasta; erikoisalojen tekstien analysointi, rinnakkaistekstien käyttö, kääntäminen ja käännösten argumentointi saksan kielen näkökulmasta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTSER003

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTSER003

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV