Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEAV02b

Asiantuntijaviestinnän erityiskysymyksiä: Asiantuntijaviestinnän tekstit ja prosessit, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kieliasiantuntijan työn sisällöt ja prosessit sekä teksti- ja vuorovaikutustaidot. Luento- ja harjoituskurssi.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV02b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maija Surakka

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 02.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV02b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maija Surakka

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 02.12.2019
I
II
III
IV