Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLVOA35

Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät I, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät: Yhdysvallat, Kiina, Latinalainen Amerikka, Aasia, Afrikka; demokraattiset ja autoritääriset järjestelmät.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOA35

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
13.01.2020 24.02.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV
20.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOA35

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
13.01.2020 24.02.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV
20.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV