Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISP04

Globaali maailma, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan paikallisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten ilmiöiden vuorovaikutusta viimeisen kahden vuosisadan aikana alueiden, valtioiden, kulttuurien ja arjen tasolla, sekä globalisaation ja kulttuurien kohtaamisen nykypäivään ulottuvia vaikutuksia. Opintojaksolla selvitetään yhteiskunnallisten ilmiöiden kuten ympäristön, väestön, talouden, politiikan ja kulttuurin yhdenmukaisuutta, erilaisuutta ja maailmanlaajuista riippuvuutta mukaan lukien siihen liittyvät ongelmat. Opintojakso jatkaa HISP3:n sisältöä Euroopan ja muun maailman suhteen osalta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP04

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tanja Vahtikari

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2020 31.07.2021
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP04

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tanja Vahtikari

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2020 31.07.2021
I
II
III
IV