Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KASA21

Erot, jaot ja niiden rakentuminen, 5 op

Yliopisto
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisen vallankäytön mekanismeja ja miten normaalin määrittelyllä tuotetaan eroja ja jakoja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa elinikäisen oppimisen eri vaiheissa. Tarkoitus on perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen, ikään ja vammaisuuteen ja niihin liittyviin eriarvoistaviin prosesseihin eri toimintaympäristöissä, rakenteissa ja käytännöissä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA21

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 04.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kirjallisuustentti

Tentti

16.09.2019 14.08.2020
I
II
III
IV
2Tentti (suomi)
07.01.2020 22.02.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA21

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 04.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kirjallisuustentti

Tentti

16.09.2019 14.08.2020
I
II
III
IV
2Tentti (suomi)
07.01.2020 22.02.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV