Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKT08.1

Demokratian, politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset, 5–10 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKT08.1

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.12.2019 18.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKT08.1

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.12.2019 18.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV