skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKT08.1

Demokratian, politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset

Yliopisto
5–10 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Koodi

YKT08.1

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti (suomi)

1Tentti (suomi)
01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Koodi

YKT08.1

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti (suomi)

1Tentti (suomi)
01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV