skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATMAA17

Digital marketing

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta

The course familiarizes students with the key concepts and operations in digital marketing, including social media marketing. Special focus is placed on applying different digital marketing tools in different kind of business settings. The course integrates lectures and practical exercises with the aim of delivering students good practical insight into designing and implementing digital marketing in different organizations.

Koodi

KATMAA17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Professor of Marketing

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
20.03.2020 28.03.2020
I
II
III
IV

Koodi

KATMAA17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Professor of Marketing
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
20.03.2020 28.03.2020
I
II
III
IV