Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATMAA17

Digital marketing, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

The course familiarizes students with the key concepts and operations in digital marketing, including social media marketing. Special focus is placed on applying different digital marketing tools in different kind of business settings. The course integrates lectures and practical exercises with the aim of delivering students good practical insight into designing and implementing digital marketing in different organizations.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATMAA17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Professor of Marketing

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

25.03.2020 15.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATMAA17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Professor of Marketing

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

25.03.2020 15.04.2020
I
II
III
IV