Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISA09b

Muistettu kaupunki: tapaus Hiedanranta, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Menetelmäkurssi yhdistelee muistitiedon ja kaupunkihistorian lähestymistapoja ”laboratorionaan” Hiedanrannan alue Tampereella. Kurssilla tutustumme Hiedanrannan alueen menneisyyteen eri toimijoiden muistelemana ja osana Tampereen kaupunkikehitystä.

Aktiivinen osallistuminen opetukseen; haastattelurungon rakentaminen, haastattelun toteutus ja litterointi sekä haastattelun analysointi parityönä; loppuraportti. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISA09b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marjaana Niemi
Vastuuopettaja
Tanja Vahtikari

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISA09b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marjaana Niemi
Vastuuopettaja
Tanja Vahtikari

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV