Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
JOAA08

Toimitusharjoittelu, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
2. vuosi, touko–elokuu (harjoittelu), 3. vuosi, 1. opetusperiodi (raportti ja purku)

Toimitusharjoittelu (Osallistuminen opetukseen)

Tyyppi

Osallistuminen opetukseen

Laajuus

5 op

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuorganisaatio

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Ohjelmassa oleva opetus

Toimitusharjoittelu, Kenttäkurssi

Kenttäkurssi (suomi)
I
II
III
IV
21.10.2019 – 31.7.2020

Haku harjoittelujärjestelmään on auki. Täytä verkkolomake maanantaihin 4.11. kello 16:een mennessä: https://toimitusharjoittelu.fi/opiskelijalle/hakulomake/.

Harjoittelujärjestelmään päästäkseen edeltävää journalistista työkokemusta saa olla enintään 3 kuukautta. Jos työkokemus on sirpaleista tai pätkissä, työkokemuksen määrä arvioidaan yhdessä harjoittelukoordinaattorin kanssa ja osoitetaan tarvittaessa työtodistuksin.

Ne, joilla edeltävää journalistista työkokemusta on enemmän kuin 3 kuukautta, etsivät itselleen harjoittelupaikan omatoimisesti. Jos kokemuksen yhteenlaskettu määrä ylittää kolmen kuukauden rajan mutta on hyvin lähellä sitä, voidaan ottaa tällaisia yksittäisiä hakijoita jonotuslistalle. Tämä tarkoittaa sitä, että työharjoittelutukea saa harjoitteluunsa, jos sitä jää vuoden aikana käyttämättä. Asia selviää kevään kuluessa, usein kuitenkin valitettavasti vasta huhti-toukokuussa.

Jos edeltävää journalistista työkokemusta on ennen opintojen aloittamista yli 6 kuukautta, harjoittelun eli kurssin JOAA08 Toimitusharjoittelu (5 op) saa hyväksiluettua suoraan kirjoittamalla kaksiosaisen harjoitteluraportin ja palauttamalla sen Moodleen (ks. ohjeet https://toimitusharjoittelu.fi/opiskelijalle/harjoitteluraportti/). Harjoittelun saa hyväksiluettua myös heti, kun yhteenlaskettua journalistista työkokemusta on tullut opintojen aikana kokoon tutkintovaatimuksissa vaaditut 4 kuukautta.

Harjoittelujärjestelmä on harjoittelupaikan saamista helpottamaan luotu keskitetty järjestelmä, jonka kautta opiskelijat (pääosin toisen vuoden) pääsevät hakemaan harjoittelupaikkoja. Harjoittelujärjestelmän toiminnasta pidetään infotilaisuus harjoitteluun hyväksytyille marraskuun alkupuolella. Lisätietoja harjoittelujärjestelmästä saa osoitteesta http://toimitusharjoittelu.fi.

Harjoittelu

Harjoittelu

Opettajat

Maarit Jaakkola
Katso omalla sivullaan

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Jaakkola