Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
JOMS04

Työelämäprojekti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opiskelija tekee journalistista työtä erikoistuen toimittajana tai soveltaa journalistisia taitoja ja tietoja muuhun työhön. Työelämäprojektin kesto sovitaan tapauskohtaisesti, ja sen voi toteuttaa joko työyhteisön jäsenenä tai freelancerina yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Opiskelija hankkii itse opintojaksoon soveltuvan projektin ja hyväksyttää kirjallisen projektisuunnitelmansa opintojakson vastuuopettajalla. Projektissa työnantaja tai toimeksiantaja voi olla sanoma- tai aikakauslehti, radio, televisio, uutis- tai viestintätoimisto tai muu organisaatio, jossa pystyy hyödyntämään journalistista osaamista. Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan tai osittain myös AHOT-menettelyllä eli aiemmin hankitulla vastaavalla työkokemuksella ja työstä raportoimalla.


Opintojaksoon käy suoritukseksi myös TIVI01 Johdatus tiedeviestintään, TIVI02 Tiedeviestinnän käytänteet ja TIVI03 Tiedeviestinnän projekti.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

JOMS04

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kari Koljonen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

4. vuosi (työelämäprojekti) ja 5. vuosi, 1. opetusperiodi (raportti ja purku).

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 29.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

JOMS04

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kari Koljonen

Suoritustapa 1

4. vuosi (työelämäprojekti) ja 5. vuosi, 1. opetusperiodi (raportti ja purku).

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 29.05.2020
I
II
III
IV