Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VIMP01

Media, arki ja yhteiskunta, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssi käsittelee median merkitystä arjessa ja yhteiskunnassa, makrotason yhteiskunnallisista murroksista (myöhäismoderni, glokalisaatio, medioituminen, dataifikaatio, pelillistyminen) mikrotason ja arjen kokemuksiin (mediamuotojen logiikka, genre, tuotanto ja käytäntö, tulkinta, tunteet ja kokemus). Kurssin läpileikkaava jännite kulkee rakenteiden ja toiminnan välisen suhteen tarkastelussa. Kurssin tarkastelussa ovat nimenomaan populaari ja digitaalinen media: televisio, pelit, musiikki, sosiaalinen media, elokuvat ja esitykset. Lisäksi opintojaksolla käsitellään toimijuutta mediayhteiskunnassa (uusi yrittäjyys, aktivismi, modaus, fanikulttuurit).

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

VIMP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Stenros

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Toteutus verkko-opetuksena. Kurssille valitaan ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 23.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

VIMP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Stenros

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Toteutus verkko-opetuksena. Kurssille valitaan ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 23.02.2020
I
II
III
IV