skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITAA08

Internetin historiat, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opintojakson kirjallisuus kuvaa Internetin sekä siihen liittyvien muiden mediateknologioiden historiaa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITAA08

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Tuomas Harviainen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITAA08

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Tuomas Harviainen

Suoritustapa 1

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV