Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISA05a

Euroopan unioni ja maailma, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jakso perehdyttää opiskelijat Euroopan 1900- ja 2000-lukujen historiaan mantereen oman kehityksen, sekä laajempien globaalien suuntausten ja tapahtumasarjojen näkökulmista. Jaksolla käsitellään teemoja kuten kolonialismi ja kolonialismin menneisyys, jotka ovat olleet merkittäviä vaikuttavia tekijöitä Euroopan taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen yhdentymisen taustalla. Jakso käsittelee Euroopan unionin instituutioiden syntyä ja kehitystä erityisesti siitä näkökulmasta miten kansainväliset ja ulkopoliittiset tehtävät ovat muodostuneet osaksi liiton toimintaa. Ydinesimerkit, kuten Lissabonin sopimuksen (2007) ja Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon (2009) synty valottavat kehityksen luonnetta. Jaksolla suoritetaan myös erilaisia tapaustutkimuksia nykyhistorian tapahtumista alkuperäisaineiston avulla, kuten esimerkiksi katsaus Euroopan yhteisön reaktioihin ja neuvotteluihin Libanonin sisällissodassa (1975-1990) ja EU:n toiminta Ebola-kriisin taltuttamiseksi (2013-2016). Jaksolla pohditaan Euroopan unionin perustajien suhdetta kansainväliseen politiikkaan ja tutkitaan oliko liitosta suunniteltu Toisen maailmansodan jälkeen syntyvän myös kansainvälisten suhteiden välittäjä. Lopuksi kysymme millainen globaali tekijä Euroopan unioni kaikkine ulottuvuuksineen on maailman nykyhistoriassa?

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISA05a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Rinna Kullaa

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 27.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISA05a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Rinna Kullaa

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 27.05.2020
I
II
III
IV