Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK6003

Biological data analysis, 5 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

In the context of genome-wide high throughput data, we will study the following topics:

  • Basics of statistical modeling

  • R environment: Basics, reading and writing data, visualization, database access, using libraries

  • Clustering

  • Applied hypothesis testing

  • Multivariate analysis

  • Graphs

  • Supervised learning

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK6003

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juha Kesseli

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Exam, exercises and project work.

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 11.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK6003

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juha Kesseli

Suoritustapa 1

Exam, exercises and project work.

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 11.12.2019
I
II
III
IV