Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTS23

Functional and Shape Data Analysis 5 ECTS, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Contents

- Introduction to functional and shape data analysis with R and Matlab

- Functional principal component and canonical correlation analysis

- Linear and mixed models for functional and shape data sets

- Linear differential operators in functional data analysis

- Procrustes analysis in statistical shape analysis

- Shape distributions

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS23

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jarkko Isotalo

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS23

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jarkko Isotalo

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa