Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FILA01

Filosofian historia: antiikin ja keskiajan filosofia, 3 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

A. Antiikin ja keskiajan filosofia 3 op

Opintojakso antaa yleiskuvan antiikin ja keskiajan aikakausien keskeisistä suuntauksista.  Samalla tutustutaan aikakausien tärkeimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILA01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jani Hakkarainen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILA01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jani Hakkarainen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV