Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKED001

Editointi ja korjausluku A-työkielellä, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

tekstien editointia koskeva tutkimus, tekstin vaiheet käsikirjoituksesta julkaisuksi, tietolähteet ja työmenetelmät, editoinnin eri asteet ja tavat julkaisukontekstin mukaan, editoinnin harjoittelu pilvipalvelussa, taitto-ohjelmassa ja käännösmuistiohjelmassa, tiimityö, palautteenanto

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKED001

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sirkku Latomaa

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

12.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
09.01.2020 23.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKED001

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sirkku Latomaa

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

12.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
09.01.2020 23.04.2020
I
II
III
IV