skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKED001

Editointi ja korjausluku A-työkielellä

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

tekstien editointia koskeva tutkimus, tekstin vaiheet käsikirjoituksesta julkaisuksi, tietolähteet ja työmenetelmät, editoinnin eri asteet ja tavat julkaisukontekstin mukaan, editoinnin harjoittelu pilvipalvelussa, taitto-ohjelmassa ja käännösmuistiohjelmassa, tiimityö, palautteenanto

Koodi

MVKED001

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
12.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

MVKED001

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
12.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV