Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTP05

Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Seminaarissa luetaan ja analysoidaan tieteellisiä tekstejä ja harjoitellaan tieteellistä keskustelua ja kirjoittamista.

Seminaarissa opiskelija 1) lukee ja analysoi erilaisia yhteiskuntatieteellisiä tekstejä, niiden lähestymistapoja ja tekstityyppejä (kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit, tieteelliset kokoomateokset, monografiat, tutkimusraportit), 2) opettelee hahmottamaan ja jäsentämään yhteiskunnallisia ilmiöitä, 3) harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kritiikkiä keskustelemalla, 4) kirjoittaa tieteellistä tekstiä omiin havaintoihin ja kirjallisuuteen perustuen, sekä 5) työskentelee vastuullisena ryhmän jäsenenä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP05

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 23.04.2020
I
II
III
IV
20.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP05

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 23.04.2020
I
II
III
IV
20.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV