Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS06

Informaatio ja päätöksenteko, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson aikana käsitellään keskeiset psykologian ja käyttäytymistaloustieteen teoriat päätöksenteon oikoteistä ja vääristymistä sekä niiden soveltaminen palveluiden suunnitteluun. Opintojakso muodostuu viidestä luentokerrasta, sekä kirjasta ja kahdesta artikkelista, joista laaditaan essee.

1) Ajattelun oikoteiden suhde informaatiokäytäntöihin 1/2

2) Ajattelun oikoteiden suhde informaatiokäytäntöihin 2/2

3) Päätöksenteko, strategisointi ja heuristiikat

4) Valinta-arkkitehtuurin käyttö palvelutuotannossa

5) Knowledge Management ja valintamuotoilu

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS06

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tuomas Harviainen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS06

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tuomas Harviainen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV