Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTAA05b

PlayLab! Game Journalism Project, 5–10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
On PlayLab! Game Journalism Project course, the students will engage in popularized academic game writing and peer review process. On this course, the students write game, play and toy reviews, popularization on game research and submit their texts under the peer-review process. Selected texts will be published on PlayLab! online magazine.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTAA05b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Elisa Wiik

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTAA05b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Elisa Wiik

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV