Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATTAA39

Eriarvoisuus ja hyvinvointi, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojaksoon kuuluvia teemoja ovat

· taloudellinen eriarvoisuus ja sen mittaaminen

· tulojen ja varallisuuden jakautuminen Suomessa ja globaalisti

· taloudellisen eriarvoisuuden syyt ja seuraukset

· uudelleenjaon tavoitteet ja keinot

· hyvinvointivaltio ja eriarvoisuus

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATTAA39

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

taloustieteen opettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

25.10.2019 29.11.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATTAA39

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

taloustieteen opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

25.10.2019 29.11.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa