Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTP01

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Luentokurssi, verkkokurssi tai monimuotokurssi

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen (Osallistuminen opetukseen)

Tyyppi

Osallistuminen opetukseen

Laajuus

5 op

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuorganisaatio

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ohjelmassa oleva opetus

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Verkko-opetus (syksy 2019)

Verkko-opetus (suomi)
I
II
III
IV
26.8.2019 – 18.10.2019

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Verkko-opetus (kevät 2020)

Verkko-opetus (suomi)
I
II
III
IV
2.3.2020 – 11.5.2020


Tutustu keväällä 2019 järjestetyn kurssin kokemuksiin: https://youtu.be/ySDhwpBQZhg


Kurssikirjautuminen

Kurssille kirjautuminen tapahtuu itsenäisesti 2.3.2020 - 1.4.2020 korkeakoulujen yhteisellä digikampus-alueella.

https://digicampus.fi/ -> valitse kaikille avoimet kurssit / MOOC -> Yhteiskunta tänään, kevät 2020

Kurssin alkuosioon voit tutustua Haka-tunnuksilla tai vierailija-statuksella.


Kurssin suorittaminen

Kurssisuorituksen tekemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi kurssialueelle on kirjauduttava Haka-tunnuksilla. Jos sinulla ei ole tunnuksia, hanki tunnuksia edellyttävä maksuton opinto-oikeus (avoin yliopisto, Tampereen yliopisto) hyvissä ajoin maaliskuussa - tai jo tätä ennen.

Kurssi alkaa 2.3.2020 aukeavilla, itsenäisesti suoritettavilla kurssiosioilla. Nämä osiot on tehtävä viimeistään 5.4.2020.

Kurssialueelta poistetaan kaikki kurssia aloittamattomat opiskelijat ja tunnukset 6.4.2020. Tämän jälkeen opiskelu jatkuu suljetussa oppimisympäristössä. Kurssi päättyy 11.5.2020.

Kurssin ohjeellinen työmäärä on 135t, josta ensimmäisten kurssiosioiden itsenäisiin suorituksiin on sijoitettu 28t.

Kurssi on tiukkarytminen ja edellyttää viikottain vaihtuvien osioiden mukaista etenemistä. Kurssi ei sisällä tehtäviä, jotka edellyttäisivät läsnäoloa verkossa ennalta määritettynä kellonaikana. Ennakkotietovaatimuksia ei ole.


HUOM. 

Kurssi toimii myös yhteishaussa tarkoitettuna näyttöreittinä Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan. 

Verkkokurssi

YKTP01 kevät 2020

Opettajat

Marko Salonen