Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISP03

Moderni yhteiskunta, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan modernisaatiota eli valtion ja kansallisvaltion, teollisuus- ja kulutusyhteiskunnan sekä kansalaisyhteiskunnan syntyä 1500-luvulta alkaen. Opintojakso on jatkoa HISP2:lle. Teemoja käsitellään sekä Euroopan että Suomen alueen taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen kehityksen näkökulmista: mitkä tekijät saivat aikaan suuret muutokset ihmisten arjessa ja yhteiskuntien kehityksessä erityisesti Euroopassa. Teollistuneiden maiden vauraus sekä tieteen ja tekniikan kehitys loivat nykyaikaisen massatuotantoon perustuvan yhteiskunnan, jota alettiin nimittää moderniksi yhteiskunnaksi. Opintojaksossa käsitellään myös modernisaatioon liittyviä ongelmia, kuten sotia, sosiaalista eriarvoisuutta sekä ympäristöongelmia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Mervi Kaarninen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Mervi Kaarninen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV