Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTVER003

Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Erikoisalojen käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet, erikoiskielten erityispiirteet venäjän kielen näkökulmasta; erikoisalojen tekstien analysointi, rinnakkaistekstien käyttö, kääntäminen ja käännösten argumentointi venäjän kielen näkökulmasta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVER003

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Igor Kudashev

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.08.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVER003

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Igor Kudashev

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.08.2019 04.12.2019
I
II
III
IV