Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTA17

Experimental Design, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
This course covers some basic principles for designing experiments, topics related to linear models for an analysis of variance and analysis of covariance, and conducting an appropriate analysis of data from several types of experiments: completely randomized, randomized complete block, split plot and cross-over.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTA17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hyon-Jung Kim-Ollila

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 16.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTA17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hyon-Jung Kim-Ollila

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 16.10.2019
I
II
III
IV