Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS50C

Advanced Course in Human-Technology Interaction: Player and User Studies, Vähintään 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

This study module introduces to the student the broad field of player and user studies, and the related concepts, theories and methods

Contents:

Use and usability of games and services; playability and game experience; player demographics and typologies; user culture research methods, from etnography to commercial user metrics; player and user motivation research; transgressive uses of systems; playful use; user experience; social media usage and games; user-centered design; modifications; user-created content; inclusive and participatory design; crowdsourcing.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS50C

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 08.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS50C

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 08.11.2019
I
II
III
IV