Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTAA05c

OASIS Key Masters, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Key Masters are the voluntary care-keepers of Oasis; they help the users, build the atmosphere, are responsible for the events and activities organized at Oasis, and help to develop the space. Key Masters earn study credits and get other benefits as a reward for their responsibilities.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTAA05c

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kati Alha

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

20.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTAA05c

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kati Alha

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

20.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV