skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS006

Ammattimaisessa käännöstiimissä toimiminen

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Todellisia käännösprojekteja simuloivia, monikielisiä käännösprojekteja, joissa opiskelijat toimivat vuorollaan projektipäällikön, kääntäjän ja oikolukijan roolissa. Käännöksiä kielisuunnissa B-A ja A-B.

Koodi

MVKS006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MVKS006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa