Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS006

Ammattimaisessa käännöstiimissä toimiminen, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Todellisia käännösprojekteja simuloivia, monikielisiä käännösprojekteja, joissa opiskelijat toimivat vuorollaan projektipäällikön, kääntäjän ja oikolukijan roolissa. Käännöksiä kielisuunnissa B-A ja A-B.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Miia Santalahti

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Miia Santalahti

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa