Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TAUM02

Tuutorina toimiminen, 2 op

Yliopisto
tuni-university-root-id

Opintojakso on tarkoitettu uusien opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle. Tuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutoritoiminta on aktiivisinta ensimmäisten viikkojen aikana, mutta jatkuu koko lukuvuoden.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TAUM02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kts. lisätiedot

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TAUM02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kts. lisätiedot

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa