skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK0035

Bioetiikan perusteet

Yliopisto
2 op
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Bioetiikan perusteet erityisesti suhteessa lääke-, terveys- ja biotieteiden ajankohtaisiin teemoihin. Luennointi, case-keskustelut, harjoitustyöt ja esseet.

Koodi

BTK0035

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Heikki Saxen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

BTK0035

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Heikki Saxen
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa