Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK0035

Bioetiikan perusteet, 2 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Bioetiikan perusteet erityisesti suhteessa lääke-, terveys- ja biotieteiden ajankohtaisiin teemoihin. Luennointi, case-keskustelut, harjoitustyöt ja esseet.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK0035

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Heikki Saxen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen luennoille ja case-keskusteluihin sekä harjoitustyöt ja esseet. Aktiivinen läsnäolo on keskeisessä roolissa.

Osallistuminen opetukseen

19.03.2020 23.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK0035

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Heikki Saxen

Suoritustapa 1

Osallistuminen luennoille ja case-keskusteluihin sekä harjoitustyöt ja esseet. Aktiivinen läsnäolo on keskeisessä roolissa.

Osallistuminen opetukseen

19.03.2020 23.04.2020
I
II
III
IV