Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ENYS16

Englannin sananmuodostus, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssilla esitetään opiskelijoille laaja-alainen selvitys siitä, miten uusia sanoja muodostetaan englannin kielessä. Kurssi alkaa katsauksella sananmuodostuksen ja morfologian peruskäsitteisiin (affiksi, derivaatio, juuri, kanta, lekseemi, opaakkisuus, transparenssi jne.). Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan niitä monia eri prosesseja, joiden avulla uusia sanoja muodostetaan englannissa (esim. derivaatio, yhdyssanat, koostesanat, lyhennykset, äänisymbolismi). Kurssi päättyy kahden suhteellisen uuden sananmuodostustekniikan esittelyyn (typistetty sanaleikki, knock-knock-sanat). 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS16

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juhani Norri

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

17.01.2020 24.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS16

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juhani Norri

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

17.01.2020 24.04.2020
I
II
III
IV