Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GEN3A

Feminist Classics, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Students will familiarize themselves with the history of feminist thought from 1790s to 1980s by close-reading 1–3 feminist classics, contextualizing and analyzing their contexts, approaches, and key concepts.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN3A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 23.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN3A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 23.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV