Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKED04b

Editointi- tai käännösprojekti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

toimeksiantojen hankinta, viestintä asiakkaiden kanssa, toimeksiannon editointi ja korjausluku tai toimeksiannon kääntäminen ja käännöstarkistus

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKED04b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi, venäjä, saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sirkku Latomaa

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKED04b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi, venäjä, saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sirkku Latomaa

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa