skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKED04b

Editointi- tai käännösprojekti

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

toimeksiantojen hankinta, viestintä asiakkaiden kanssa, toimeksiannon editointi ja korjausluku tai toimeksiannon kääntäminen ja käännöstarkistus

Koodi

MVKED04b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti suomi venäjä saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MVKED04b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti suomi venäjä saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa