Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALHAA00

Hallintotieteen opintosuunnan vaihtuvasisältöinen opintojakso, Vähintään 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Vaihtuvasisältöinen hallintotieteen opintosuunnan jakso.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAA00

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Hallintotieteen opettaja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

25.10.2019 29.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAA00

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Hallintotieteen opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

25.10.2019 29.11.2019
I
II
III
IV