skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEAV02a

Asiantuntijaviestinnän erityiskysymyksiä: Asiantuntijaviestijän työkalupakki

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

saavutettava ja selkokielinen viestintä, käyttäjäkokemus ja kulttuurinen käytettävyys, palvelumuotoilu

Koodi

KIEAV02a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KIEAV02a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa