Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEAV02a

Asiantuntijaviestinnän erityiskysymyksiä: Asiantuntijaviestijän työkalupakki, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

saavutettava ja selkokielinen viestintä, käyttäjäkokemus ja kulttuurinen käytettävyys, palvelumuotoilu

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV02a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tytti Suojanen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV02a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tytti Suojanen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV