Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SUTS02

Feministinen teoria, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opiskelija perehtyy feministisen ajattelun nykyvirtauksiin, keskeisiin käsitteisiin ja niiden keskinäisiin suhteisiin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SUTS02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SUTS02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV