skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
DLES01

Introduction to Digital Literacy Education, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Course includes reflections on the development of the research field through key concepts and theoretical perspectives. The course offers insights to research in digital literacy education and media literacies especially in Finland and in Nordic countries.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

DLES01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Reijo Kupiainen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

DLES01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Reijo Kupiainen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 08.10.2019
I
II
III
IV