Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ENYS18

Englannin intonaatio, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

This course introduces students to the study of English intonation, with an emphasis on contextually-appropriate native-like performance and on investigating what motivates different types of motivation in real-time social interaction. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS18

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Peter Slomanson

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 26.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS18

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Peter Slomanson

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 26.05.2020
I
II
III
IV