Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS009b

Ammatillinen projekti: Alusta: Tieteellisten tekstien kääntäminen, 10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssilla opiskelijat kääntävät Alusta!-verkkolehdessä (alusta.uta.fi) julkaistuja yleistajuisia yhteiskuntatieteellisiä tekstejä pääasiassa suomesta englanniksi mutta mahdollisuuksien mukaan myös englannista suomeksi. Osa toimeksiannoista voi koostua myös suomen- tai englanninkielisten tekstien kielentarkistuksesta. Kurssi koostuu enimmäkseen itsenäisestä työskentelystä, jonka yhteydessä opiskelijat tekevät yhteistyötä tekstien kirjoittajien ja verkkolehden toimituksen kanssa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS009b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sari Hokkanen

Osaamistavoitteet

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

17.09.2019 17.03.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS009b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sari Hokkanen

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

17.09.2019 17.03.2020
I
II
III
IV