skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS009b

Ammatillinen projekti: Alusta: Tieteellisten tekstien kääntäminen

Yliopisto
10 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssilla opiskelijat kääntävät Alusta!-verkkolehdessä (alusta.uta.fi) julkaistuja yleistajuisia yhteiskuntatieteellisiä tekstejä pääasiassa suomesta englanniksi mutta mahdollisuuksien mukaan myös englannista suomeksi. Osa toimeksiannoista voi koostua myös suomen- tai englanninkielisten tekstien kielentarkistuksesta. Kurssi koostuu enimmäkseen itsenäisestä työskentelystä, jonka yhteydessä opiskelijat tekevät yhteistyötä tekstien kirjoittajien ja verkkolehden toimituksen kanssa.

Koodi

MVKS009b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely (suomi)

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MVKS009b

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely (suomi)

Ei opetusohjelmaa