Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEAV02

Asiantuntijaviestinnän erityiskysymyksiä, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson sisältö, vetäjä ja toteutustapa vaihtelevat vuosittain. Opintojaksolla voidaan käsitellä esimerkiksi saavutettavuuteen, selkokieleen tai multimodaalisuuteen liittyvää asiantuntijaviestintää.

Opintojakso voi sisältää myös erilaisia projekteja ja todellisia toimeksiantoja.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin