Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK6004

High-throughput sequencing data analysis, 5 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Contents:

  • Characteristics of sequencing data

  • Quality control

  • High-throughput count data modeling

  • MDS, tSNE

  • Data analysis pipeline design

  • Common state-of-the-art algorithms for data analysis

  • Basic approaches for data integration

  • Introduction to systems biology

  • Network modeling

  • Design of high-throughput experiments

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK6004

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juha Kesseli

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Lectures, exercises and project work.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK6004

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juha Kesseli

Suoritustapa 1

Lectures, exercises and project work.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV