skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS14

Asiakirjahallinta

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Arkistoteorian kehitys; arvonmääritys; digitaalisen tiedon hallinta; kuvailu, luettelointi ja metatiedot; pitkäaikaissäilytys.

Koodi

ITMS14

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

1Kirjallinen työ (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
02.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Tentti

1Tentti (suomi)
26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Koodi

ITMS14

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

1Kirjallinen työ (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
02.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Tentti

1Tentti (suomi)
26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV