Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS14

Asiakirjahallinta, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Arkistoteorian kehitys; arvonmääritys; digitaalisen tiedon hallinta; kuvailu, luettelointi ja metatiedot; pitkäaikaissäilytys.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS14

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Henttonen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

02.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS14

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Henttonen

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

02.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV